Verzekeren bij chronische ziekte

Wie een overlijdenszrisicoverzekering wil afsluiten en chronisch ziek is - denk bijvoorbeeld aan diabetes, de ziekte van Crohn zal meestal met aanvullende medische vragen te maken krijgen. Veel chronisch zieken krijgen ook te maken met een premieopslag of soms zelfs een afwijzing van de verzekeringsaanvraag. Zelfs patiënten die al jaren klachtenvrij zijn, worden daarbij niet altijd ontzien.

Uit onderzoek van de Consumentenbond van begin 2010 onder ruim 300 mensen met verschillende chronische ziektes blijkt dat:

* 9% helemaal niet werd geaccepteerd door hun verzekeraar;
* 39% werd geaccepteerd onder voorwaarde verhoogde premie;
* 5% voor een lagere verzekerde som, een kortere looptijd of met uitsluiting van dekking in geval van overlijden aan hun ziekte te maken kreeg.

Conclusie: 47% van de chronisch zieken werd onder gebruikelijke voorwaarden geaccepteerd.

Er werden in dat onderzoek mensen ondervraagd met 5 veelvoorkomende ziektes:

* Diabetici van het type 1;
* Patiënten met de ziekte van Crohn;
* Borstkankerpatiënten die minimaal 5 jaar 'schoon' zijn;
* Obesitaspatiënten met een BMI vanaf 30;
* Mensen met een depressie die hiervoor de afgelopen 5 jaar onder behandeling zijn geweest van een psychiater of psychotherapeut.

Vooral diabetici hadden veel last van hun chronische ziekte bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Driekwart werd niet tegen de standaardvoorwaarden en premie geaccepteerd.

Bij patiënten met de ziekte van Crohn gaat dit om bijna tweederde. Opvallend genoeg weren verzekeraars ook regelmatig mensen die last hebben van een depressie, wat bekend staat als volksziekte nummer 1. Meer dan een kwart wordt niet zomaar geaccepteerd. 7% wordt helemaal niet geaccepteerd. Het kan hierbij gaan om zowel mensen met een zware als een lichte depressie.

Premieopslag of andere beperkende voorwaarde

Een onvoorziene premieopslag, een lager verzekerd bedrag of een andere beperking door de verzekeraar kan vervelend zijn. Zeker als je de overlijdensrisicoverzekering moet of wilt afsluiten voor een hypotheek, zoals de meeste mensen doen. In het ergste geval krijg je de hypotheek niet rond, omdat de maandlasten te hoog uitpakken. Ook als dat niet het geval is, wil liever niemand meer betalen dan voorzien.

Het kan ook gebeuren dat je bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor iemand die chronisch ziek is in tijdnood komt omdat vlak voor of na het passeren van de hypotheekakte blijkt dat de overlijdensrisicoverzekeraar dwars ligt.

Procedure medische acceptatie

Onderstaand beschrijven wij de verschillende vormen van keuring op grond waarvan een medische acceptatie al dan niet plaatsvindt.

1. Acceptatie a.d.h.v. een gezondheidsverklaring
De gezondheidsverklaring is een lijst met vragen die betrekking hebben op uw gezondheidssituatie. De verzekerde dient altijd een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze vragen in de gezondheidsverklaring moeten altijd naar waarheid en volledigheid te beantwoorden.
2. Medische keuring door een huisarts
Wanneer het verzekerd bedrag hoger is dan een bepaald maximum (afhankelijk van de verzekeraar kan dit bedrag tot 750.000 bedragen) dient er een medische keuring door een huisarts plaats te vinden. Dit mag niet de eigen huisarts zijn. De verzekeringsmaatschappij stelt als eis dat er wordt gekeurd door een andere huisarts.
3. Medische acceptatie op grond van keuring door een internist
Er is geen duidelijke grens waarboven de verzekeraars een keuring door een internist vragen. In het algemeen is zo'n medische keuring vereist bij een verzekerd bedrag hoger dan EUR 350.000. Deze keuringsgrenzen verschillen behoorlijk per verzekeringsmaatschappij.

Een keuring doet niets af aan het feit dat er altijd een gezondheidsverklaring ingevuld moet worden.

Wel of geen medische acceptatie door de verzekeraar?

Aan de hand van de medische keuring of gezondheidsverklaring wordt de kandidaat-verzekerde wel of niet medisch geaccepteerd. Onderstaande situaties zijn mogelijk:

kandidaat-verzekerde wordt geaccepteerd zonder voorbehoud. (komt helaas zelden voor bij chronische ziekten)
kandidaat-verzekerde wordt niet medisch geaccepteerd.
medische acceptatie is alleen tegen een hogere premie mogelijk. Dit komt vaak voor bij mensen met een chronische aandoening. Bij de beoordeling van de medische gegevens is dan gebleken dat er niet op normale voorwaarden door de verzekeringsmaatschappij acceptatie mogelijk is. Het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering is dan dus wel mogelijk, maar alleen tegen een hogere premie.

Tips bij afsluiten in verband met hypotheek
* Schat je eigen situatie goed in.
* Verdiep je eerst in de hypotheek en de verzekeringsmogelijkheden en ga daarna pas op huizenjacht
* Schakel een hypothecair planner in voor optimale begeleiding.
* Bekijk daarbij ook financieringsmogelijkheden zonder verplichting voor een levensverzekering
* Let op bij het tekenen van een voorlopig koopcontract.
* Laat in de ontbindende voorwaarden opnemen dat de koop niet doorgaat als je niet wordt geaccepteerd voor de levensverzekering.
* Neem ook een voldoende lange termijn hiervoor op omdat het beoordelingstraject soms weken kan duren.
* Let op bij het invullen van de gezondheidsverklaring.
* Realiseer dat de verzekeraar op basis van de antwoorden aanvullende informatie kan vragen.
* Verzwijgen van aandoeningen is nooit een optie.
* Geef de verzekeraar bij nadere vragen alleen toestemming voor de gerichte vragen.
* Voorkom afwijzing van de overlijdensrisicoverzekeringsaanvraag.
* Geef aan de keuringsarts en/of de medisch adviseur van de verzekeraar door dat je het rapport of advies vooraf wilt inzien.
* Bij een dreigende afwijzing geef dan geen toestemming om het rapport naar de verzekeraar door te sturen. De kans om wel geaccepteerd te worden door een andere maatschappij is dan groter.
* Maak bezwaar als er afgeweken wordt van reguliere acceptatienormen.


Start hier een gratis premievergelijk

Het maken van bezwaar biedt overigens geen garantie dat je dan wel wordt geaccepteerd, maar de ervaring leert dat het soms een klein effect kan hebben. De Diabetes Vereniging Nederland geeft echter aan dat de verzekeraar nooit zijn standpunt herziet. Dat is niet onze praktijkervaring; wel dat het slechts zelden wordt gewijzigd. Evengoed de moeite waard!